Future Made | Careers in construction

love what you do

Find what you love love what you do

Mae pobl ifanc ledled y wlad yn creu’r bywydau y maen nhw eu heisiau yn y diwydiant adeiladu. Dyma dy gyfle i gwrdd â nhw a chael gwybod beth maen nhw’n ei wneud a pham, yn ogystal â darganfod beth y gallai bywyd yn y diwydiant adeiladu ei gynnig i ti.

Bianca Wheeler

Peiriannydd Adeiladu, Oedran 21

Jordan Charters

Paentiwr ac Addurnwr, Oedran 24

Jaeger Petry

Gweithredwr Peiriannau, Oedran 22

Tom Glover

Dylunydd gyda Chymorth Cyfrifiadur, Oedran 23

Mimi-Isabella Nwosu

Peiriannydd Deunyddiau Cynorthwyol, Oedran 25

Anjali Pindoria

Syrfëwr prosiect, Oedran 24

Verse Abudar

Peiriannydd ar Radd-Brentisiaeth, Oedran 21

Watch more stories

Discover a life in Construction

Bywyd yn y diwydiant adeiladu i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rolau ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

Rhagor o wybodaeth