Anjali Pindoria | Future Made

Mae'n rhaid i Anjali fod yn ferch amryddawn. Mae'n arbenigo mewn mesur meintiau, iechyd a diogelwch a chynaliadwyedd ac yn cynorthwyo â gwaith rheoli prosiect a chyfrifon.

Syrfëwr prosiect, Oedran 24

Mae'n rhaid i Anjali fod yn ferch amryddawn. Mae'n arbenigo mewn mesur meintiau, iechyd a diogelwch a chynaliadwyedd ac yn cynorthwyo â gwaith rheoli prosiect a chyfrifon.

"Gweithiais fy ffordd i fyny o fod yn hyfforddai i ddod yn syrfëwr prosiect"

Anjali Pandoria, Project Surveyor, Age 24

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel syrfëwr i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH

More About Anjali

  • Aeth Anjali i'r brifysgol, gan deimlo bod disgwyl iddi wneud hynny. Ar ôl pythefnos o fod yn anhapus, gadawodd y brifysgol i ymuno â'r busnes teuluol a gwireddu ei breuddwyd o weithio yn y diwydiant adeiladu.

  • Pan oedd yn tyfu i fyny, roedd ei thad yn arfer dod â lluniadau technegol adref, a byddai'n ei helpu i fesur deunyddiau adeiladu ar safleoedd adeiladu.

  • Mae'n wahanol i'r stereoteip o rywun sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu! Mae'n benderfynol o herio a newid barn ac yn credu nad oes angen bod yn debyg i weithiwr arferol yn y diwydiant er mwyn parchu traddodiad a diwylliant.

  • Mae gweld prosiectau adeiladu'n dod yn fyw yn ei hysgogi. Mae'n hoff iawn o'r syniad y gallai adeiladau fod o gwmpas yn hirach na'r bobl a wnaeth eu hadeiladu.

  • Fel syrfëwr prosiect dan hyfforddiant, dim ond cymwysterau TGAU a Safon Uwch oedd yn angenrheidiol. Gwnaeth ddatblygu ei gwybodaeth yn y cwmni a dychwelyd i'r brifysgol i astudio ar gyfer gradd mewn pwnc sy'n gysylltiedig ag adeiladu.

Anjali Pandoria, Project Surveyor, Age 24

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel syrfëwr i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH