Anjali | Future Made

Yn cyflwyno

Oedran24

ProffesiwnSyrfëwr prosiect

Mae'n ymwneud ag adeiladu amgylcheddau, ysgolion, ysbytai a chymunedau cyfan

 

Fe gymeres i lwybr anghonfensiynol iawn i mewn i adeiladu. Roeddwn i am ddod i mewn i’r maes gyrfa hwn, ond dywedodd cymdeithas, ‘na, dydy hynny ddim i chi’. Ar y cychwyn, doedd gen i ddim gyrfa mewn golwg heblaw am yr un roeddwn i’n meddwl y dylwn ei chael fel merch Asiaidd – cyfreithwraig, cyfrifydd, neu ddeintydd.

Wrth dyfu i fyny, roedd fy Nhad arfer dod â lluniadau A1 adref, a bydden ni’n cydio yn y pennau ysgrifennu ac yn ei helpu i wneud mesuriadau – y ffordd rydych chi’n mesur deunyddiau ar y safle yn y dull traddodiadol. Dyna oedd fy sylfaen o’r hyn roedd adeiladu’n ei olygu. Ond fe wnes i ddilyn yr hyn a ddisgwylid gennyf, a chymryd fy lle ym Mhrifysgol Brunel i astudio Cyfrifeg a Chyllid. Ar ôl pythefnos, roeddwn i’n teimlo fel clôn. Fe ges i alwad gan fy Nhad a dywedodd y gallwn i ymuno â’r busnes teuluol. Felly mi wnes i frwydro yn erbyn cymdeithas, fe wnes i HNC mewn adeiladu a gradd yn rhan-amser.

Anjali smiling whilst sitting at her desk

" Mae gwaith yn golygu mwy na swydd yn y dydd. Mae'n golygu gofalu am fy nheulu, amdana i ac am fy nyfodol "

 

Gan ei fod yn fusnes teuluol bach, mae’n rhaid i mi fod yn hyblyg. Dw i’n arbenigo mewn arolygu meintiau, iechyd a diogelwch, a chynaliadwyedd a hefyd yn helpu â rheoli prosiectau a chyfrifon. Dw i wrth fy modd yn mynd ar y safle i weld ein prosiectau yn datblygu; dyna fy mhrif gymhelliad. Ac dw i wrth fy modd yn gweithio gyda fy mrawd. Dw i’n credu ein bod ni’n ymdrechu mwy fel teulu. Rydyn ni’n ein helpu ein gilydd.

Mae’r diwydiant yn datblygu. Mae cymaint o gyfleoedd newydd cyffrous yn dod i’r amlwg, yn arbennig â’r defnydd o dechnoleg. Dw i am helpu i addysgu pobl i wybod beth mae adeiladu’n ei olygu. Mae’n ymwneud â gyrfaoedd proffesiynol, medrus, a sector lle gallwch chi wneud eich dewisiadau eich hun ynghylch yr hyn rydych chi am ei wneud. Mae’n gymaint yn fwy nag a welwch ar safleoedd adeiladu ar y trên adref.

Anjali and Vishnu looking at paperwork
Stationary on a desk
 

Ar y dechrau, roedd fy nheulu ehangach ond yn meddwl fy mod i wedi methu’r prifysgol a bod rhaid i mi weithio i gwmni Dad. Byddwn ni’n cerdded heibio i un o’n prosiectau ar y stryd fawr a’u gweld yn datblygu. Erbyn hyn maen nhw’n deall ei fod yn fwy na darnau o bapur a lluniadau. Mae’n ymwneud ag adeiladu amgylcheddau, ysgolion, ysbytai a chymunedau cyfan. Cydweithio ac integreiddio – mae pawb ar brosiect yn gweithio tuag at un nod derfynol ac mewn un cyfeiriad.

Mae gwaith yn golygu mwy na swydd yn y dydd. Mae’n golygu gofalu am fy nheulu, amdana i ac am fy nyfodol. Y peth rhyfeddol am adeiladu yw bod llawer o bobl yn cychwyn eu busnes eu hunain, sy’n dod yn gwmni teuluol, a gaiff ei drosglwyddo i genhedlaeth ar ôl cenhedlaeth.

Anjali standing in front of storage container
 

Mae ein cymdeithas wedi’i hadeiladu ar rolau confensiynol. Dw i’n benderfynol o newid canfyddiadau. Rydyn ni’n credu y dylai pobl ffitio i mewn yn rhywle oherwydd eu hochr allanol, ond dylech chi wneud rhywbeth sy’n cael ei ysgogi gan eich ochr fewnol.

Os ydych chi am weithio ym maes adeiladu, byddwch yn ddyfal. Rhowch y gorau i’ch amddiffyn, a pheidiwch â rhoi’r gorau iddi. Gallwch barhau i gredu yn eich traddodiad a’ch diwylliant, mewn gwirionedd, dw i wedi mynd yn ôl i’m treftadaeth yn fwy trwy herio fy systemau cred. Does dim rhaid i chi geisio ffitio i mewn i fowld. Mae angen bobl wahanol a modelau rôl amrywiol ar y diwydiant. Mae arnom angen i ragor o bobl ddod ymlaen a dod â’u syniadau ymlaen.

Dw i’n byw yn yr eiliad. Dw i am barhau i weithio yn fy musnes teuluol a gweld lle mae hynny’n mynd â mi. Dw i am i bobl weld bod ganddyn nhw le yma. Mae’r drws i adeiladu ar agor. Mae’n lle y gallwch chi gael eich cymryd o ddifrif. Felly, canfyddwch y gwir, peidiwch â chredu’r mythau. Dw i’n falch fy mod i’n paratoi’r ffordd ar gyfer newid.

Yn cyflwyno

Wedi'i gyllido trwy fuddsoddi'r lefi CITB.
Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi ar ein gwefan. Gallwch ddysgu rhagor am gwcis yn ein Polisi Preifatrwydd.

  • en