Daniel | Future Made

Yn cyflwyno

Oedran20

ProffesiwnPrentis briciwr

Rydych chi'n gwneud arian da iawn, yn cael sgiliau gwych, ac mae'n sector cyffredinol a all fynd â chi i unrhyw le

 

Wrth feddwl yn ôl pan oeddwn i’n iau a’r hyn roeddwn i am ei wneud pan fyddwn i’n hŷn, roeddwn i bob amser yn meddwl nad oedd adeiladu yn yrfa dda i fynd iddi. Ers gadael yr ysgol, dw i wedi sylweddoli ei fod yn un o’r goreuon. Rydych chi’n gwneud arian da iawn, yn cael sgiliau gwych, ac mae’n sector cyffredinol a all fynd â chi i unrhyw le.

Weithiau mae pobl ifanc yn cael eu stereoteipio fel rhai diog, ond mae hon yn yrfa lle rydych chi’n gweithio’n galed. Mae pobl ifanc o’m cwmpas sy’n rhoi popeth iddo. Ac os gwnewch chi hynny, byddwch chi’n mynd yn bell.

Daniel in PPE on a construction site
 

Mae fy Nhad erioed wedi bod yn y diwydiant adeiladu. Roeddwn i’n arfer ei helpu ar benwythnosau, a wnaeth fy annog wrth i mi weld y ffordd o fyw. Gadewes i’r ysgol a gwneud prentisiaeth peirianneg drydanol am flwyddyn, ond doedd hynny ddim i mi. A dyna pryd des i o hyd i John a’r brentisiaeth gosod brics. Mae’n golygu llawer mwy o waith caled, ac mae mwy iddo; mae’n fwy heriol. Gyda swyddi eraill, gallwch chi eu meistroli’n gyflym. Fe allwn i wneud bricio am flwyddyn a theimlo fy mod i ond yn dechrau gwybod amdano.

Daniel in PPE holding a spade in a wheelbarrow
Mortar mix in wheelbarrow
 

Dw i’n codi tua 6 y bore, yn cael ychydig o frecwast ac yn cyrraedd y safle tua 7.15. Yna dw i’n gwisgo’r esgidiau, gwisgo’r dillad gwaith, mynd allan ar y safle ac ar y byrddau. Dwi ddim yn hoffi glaw, ond dydy hynny ddim yn fy mhoeni’n ormodol. Yn yr haf mae’n wych, weithiau byddan nhw’n gadael i chi dynnu’ch top a chael lliw haul.

Mae’r diwydiant yn hwyl, yn gymdeithasol iawn. Rydych chi’n cael mynd i’r gwaith a chael hwyl. Os oeddwn i’n gweithio y tu ôl i ddesg trwy’r dydd mewn swyddfa, byddai’n ddiflas i mi. Dw i eisiau’r elfen gorfforol – dwi’n hoffi mynd i’r gampfa a chwarae pêl-droed. Dw i’n teimlo’n dda ar ôl diwrnod caled o waith. Mae’n werth chweil yn y ffordd honno.

Daniel standing in front of green shipping container

" Dw i'n teimlo'n dda ar ôl diwrnod caled o waith. Mae'n werth chweil yn y ffordd honno "

 

Mae fy ffrindiau’n meddwl bod yr yrfa hon yn wych. Mae llawer yn y diwydiant eu hunain, ac dw i wrth fy modd yn cymdeithasu â gweithwyr eraill. Mae’r diwydiant hwn i gyd yn ymwneud â gwneud cysylltiadau a phwy allai eich helpu chi yn y dyfodol. Mae fy rhieni mor falch ohono i, gan fy mod wedi mynd o swydd lle nad oeddwn i’n hapus, ond nawr dw i’n edrych ymlaen at fynd i’r gwaith bob dydd.

Ac mae fy swydd yn gadael i mi fwynhau digon o amser segur. Mae yna gampfa ar ôl y gwaith, pêl-droed ar ddydd Iau. Dwi wrth fy modd yn mynd i’r dafarn gyda ffrindiau ac allan gyda fy nghariad. Dw i wedi agor cyfrif ISA ac wedi dechrau cynilo ar gyfer tŷ. Heb y brentisiaeth hon, fyddwn i ddim wedi’i wneud.

Dw i’n llawn cyffro am ddechrau gyrfa newydd dw i’n ei mwynhau. Dw i’n mynd i barhau â’m prentisiaeth, aros gyda John a gobeithio parhau i weithio’n galed a symud ymlaen yn y grefft. Fy nod? Efallai y bydda i yn sefyllfa John o fewn deng mlynedd.

Yn cyflwyno

Wedi'i gyllido trwy fuddsoddi'r lefi CITB.
Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi ar ein gwefan. Gallwch ddysgu rhagor am gwcis yn ein Polisi Preifatrwydd.

  • en