Grace Impesi | Future Made

Mae Grace yn saer maen ar brentisiaeth yn Eglwys Gadeiriol Lincoln. Mae'n hoffi gweithio gyda deunyddiau naturiol a defnyddio'i sgiliau ymarferol i ddiogelu'r adeilad hanesyddol hwn ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Saer Maen, Oedran 25

Mae Grace yn saer maen ar brentisiaeth yn Eglwys Gadeiriol Lincoln. Mae'n hoffi gweithio gyda deunyddiau naturiol a defnyddio'i sgiliau ymarferol i ddiogelu'r adeilad hanesyddol hwn ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

"Rwy'n cadw'r adeilad hwn ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol."

Grace Impesi - stonemason

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel saer maen i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH

More About Grace

  • Astudiodd Grace Gymdeithaseg a Hanes Celf yn y brifysgol. Am ei bod am weithio gyda'i dwylo, daeth yn labrwr ar ôl graddio ac ymunodd â'r diwydiant adeiladu wedi hynny fel saer maen ar brentisiaeth.

  • Fel prentis, mae ganddi fentor sy'n ei haddysgu ac yn edrych ar ei gwaith. Ar y safle, mae fel arfer yn ymuno â pherson arall er mwyn iddynt allu codi maen trwm gyda'i gilydd. Yn y gweithdy, mae mwy o ffocws ar grefft solo.

  • Hen alwedigaeth yw gwaith saer maen. Mae Grace yn hoffi'r ffaith ei bod yn cysylltu â hanes drwy ei gwaith. Yn aml, mae'n dod o hyd i naddiadau saer o'r Oesoedd Canol ar faen yr Eglwys Gadeiriol – arwyddnodau'r seiri a weithiodd y maen yn wreiddiol – a ffosiliau y tu mewn iddo sydd wedi'u diogelu ers miliynau o flynyddoedd.

  • Ar wahân i godi'n gynnar, y peth anoddaf am ei swydd yw codi maen drwy'r dydd. Gall bod yn saer maen fod yn anodd yn gorfforol ond rydych yn dod yn gryfach.

  • Pan nad yw'n gweithio, mae Grace yn mwynhau treulio amser ym myd natur. Mae'n mwynhau heicio ac yn dysgu sut i wneud pethau defnyddiol o goed.

Grace Impesi - stonemason

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel saer maen i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH