Jaeger Petry | Future Made

Mae Jaeger yn gweithredu peiriannau trwm ar safleoedd adeiladu. Mae ganddi drwyddedau i weithredu amrywiaeth o beiriannau ac yn defnyddio'r peiriannau hyn i helpu i adeiladu ffyrdd a mathau eraill o seilwaith pwysig.

Gweithredwr Peiriannau, Oedran 22

Mae Jaeger yn gweithredu peiriannau trwm ar safleoedd adeiladu. Mae ganddi drwyddedau i weithredu amrywiaeth o beiriannau ac yn defnyddio'r peiriannau hyn i helpu i adeiladu ffyrdd a mathau eraill o seilwaith pwysig.

"Mae gyrru ar ffordd rydych wedi'i hadeiladu yn rhoi cymaint o foddhad."

Jaeger Petry, 23, heavy plant operator

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel gweithredwr peiriannau i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH

More About Jaeger

  • Mae Jaeger yn hoffi ei swydd yn fawr am ei bod yn yr awyr agored bob dydd ac yn gallu gweld beth mae wedi'i gyflawni ar ôl gorffen gwaith yn hawdd bob amser.

  • Ar ôl ennill ei chymwysterau Safon Uwch, awgrymodd ffrind sy'n gweithredu teirw dur ei bod yn ymuno â'r diwydiant adeiladu. I ddechrau, roedd Jaeger wedi bod yn ystyried mynd i'r brifysgol ond, ar ôl gwneud ychydig o wythnosau o brofiad gwaith, nid yw wedi edrych yn ôl.

  • Nid yw gweithredwyr peiriannau'n gweithredu peiriannau'n unig. Mae angen i Jaeger hefyd nodi deunyddiau gwahanol yn y ddaear, dilyn y System Leoli Fyd-eang a darllen dyluniadau cymhleth i sicrhau bod ei gwaith yn gywir.

  • Mae ei chyflog yn amrywio, gan ddibynnu ar y peiriant y mae'n ei weithredu. Yn gyffredinol, mae'n ennill rhwng £35,000 a £45,000 y flwyddyn. Mwya'r oriau y mae'n eu gweithio, mwya'r cyflog.

  • Mae Jaeger yn hoffi teithio ac mae'n teithio ledled y DU fel rhan o'i gwaith. Mae hefyd yn ffotograffydd brwd. Diolch i'w swydd, nid yw byth yn brin o leoedd i dynnu lluniau ohonynt.

Jaeger Petry, 23, heavy plant operator

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel gweithredwr peiriannau i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH