Jo | Future Made

Yn cyflwyno

Oedran23

ProffesiwnMecanig peiriannau

MAE'N HANFODOL BOD YN HAPUS MAE GWAITH YN RHAN FAWR O'CH BYWYD

 

Fy llwybr cyntaf oedd mynd i mewn i’r maes cerddoriaeth. Fe wnes i astudio am flwyddyn a hanner yn y coleg, gan wneud cwrs cynhyrchu cerddoriaeth, cyfansoddi curiad ac ysgrifennu geiriau. Dw i wrth fy modd â cherddoriaeth tŷ, reggae, jyngl. Nid nes i mi ddod at y diwedd y sylweddolais fy mod i am wneud bywoliaeth o rywbeth oedd yn fwy sefydlog o safbwynt ariannol. Ond roedd rhaid iddo fod yn rhywbeth roeddwn i’n dal i’w fwynhau.

Felly fe wnes i Lefel 2 mewn Peirianneg Drydanol. Ond doedd hyn ddim yn iawn i mi chwaith. Dywedodd ffrind i fy nhad a oedd yn rhedeg busnes cwmni rheilffyrdd eu bod yn gwneud rhaglen brentisiaeth ar gyfer Mecanydd Offer Peiriannau. Es i am gyfweliad, cael y rôl a dyna fe.

Jo sitting on the steps of plant machinery

" Dyna'r peth gwych am gael crefft - mae'n teithio gyda chi "

 

Mae popeth dw i wedi’i ddysgu wedi dod o brofiad ymarferol a dod i’r coleg. Rwy’n ymfalchïo oran ble dw i wedi dod ohono yn ystod y tair blynedd diwethaf. O beidio â gwybod a allwn i gymhwyso fy hun i grefft i ennill ystod eang o setiau sgiliau y galla i eu cymryd gyda fi yn y dyfodol. Nid yn unig yma yn y DU ond dramor hefyd. Dyna’r peth gwych am gael crefft – mae’n teithio gyda chi.

Dw i’n gweithio ym maes peirianneg fecanyddol, yn trwsio cydrannau trydanol, ac yn canfod problemau hydrolig. Mae diwrnod arferol yn cynnwys cychwyn yn gynnar am 7am. Ac dw i’n cymudo, felly dw i’n codi am 5am bob bore. Ar y safle, dw i’n sicrhau bod y peiriannau i gyd yn gweithio’n iawn â rhag-archwiliadau, gwiriadau diogelwch. Maen nhw’n bethau pwysig iawn. Mae fy ngyrfa nid yn unig yn herio fy ochr ymarferol, ond hefyd fy nghariad at theori a datrys problemau.

Jo looking at the engine of plant machinery
Jo working on
 

Mae’r diwydiant wedi bod yn groesawgar iawn. Nid chi fydd yr unig leiafrif, hyd yn oed os ydych chi’n meddwl eich bod chi’n wahanol neu efallai na fyddwch chi’n ffitio i mewn. Os byddwch chi’n ymroi bob dydd, byddwch chi’n mynd yn bell. Mae’r yrfa hon yn golygu bod gen i’r cyfle i fynd ymhellach mewn bywyd a gwneud cynnydd. I mi, mae’n hanfodol bod yn hapus. Mae gwaith yn rhan fawr o’ch bywyd. Dw i’n credu ei fod yn ymwneud â chael meddwl agored a’ch agor eich hun i gyfleoedd. Mae hynny’n cynnwys yr amgylchedd rydych chi’n gweithio ynddo.

Jo smiling whilst standing inside a large pipe
 

Mae fy swydd yn caniatáu imi fod yn fwy creadigol ac yn rhoi’r hwb ychwanegol imi ei roi yn ôl yn fy ngherddoriaeth. Mae’n fy nyrchafu, yn dal i fy ysbrydoli. Oherwydd fy mod i’n dechrau gwneud un peth, dydy hynny ddim yn golygu bod rhaid i mi adael y peth arall rwy’n ei garu ar ôl. Ac mae’r swydd hon yn rhoi cydbwysedd da i mi. Mae arnoch chi angen eich amser i ymlacio. Ond weithiau fe ganfyddwch yr ateb i broblem sydd heb ei datrys pan fyddwch chi’n ymlacio. Y tu allan i’r gwaith, dw i’n hoff iawn o redeg, bocsio a chrefftau ymladd cymysg. Mae cadw’n iach a chaniatáu i mi fy hun fod mor egnïol ag y galla i yn bwysig i mi.

Fe wyddoch, mae troi i fyny yn allweddol. Troi i fyny a chymryd siawns ar rywbeth a allai eich symud ymhellach yn eich bywyd. Mae’n werth rhoi cynnig arni. Y dyfodol? Mae gen i ddyfodol disglair o’m blaen. Mae llawer o gyfleoedd nad ydw i wedi dod ar eu traws eto – maen nhw’n aros i mi droi i fyny. Byddwn i’n dweud bod fy nyfodol yn ddiderfyn

Yn cyflwyno

Wedi'i gyllido trwy fuddsoddi'r lefi CITB.
Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi ar ein gwefan. Gallwch ddysgu rhagor am gwcis yn ein Polisi Preifatrwydd.

  • en