John | Future Made

Yn cyflwyno

Oedran32

ProffesiwnBriciwr

Fe wnes i weithio ar gartref fy mreuddwydion gyda fy nwylo fy hun

 

Adeiladu oedd fy newis cyntaf wedi’r ysgol, ac roeddwn i’n ffodus gan fod gen i swydd yn barod i mi drwy fy hyfforddwr rygbi. Dechreuais i fel plymwr, ond fe wnaethon nhw drefnu prentisiaeth gosod brics i mi, sy’n beth da oherwydd byddai’n well gen i fod yn yr awyr agored yn mwynhau’r tywydd. Mae fy nghi yn dod gyda mi hefyd ar rai dyddiau ac mae’n cael rhedeg am amser cinio.

Y dyddiau hyn rwy’n berchen ar fusnes gosod brics llwyddiannus. O fewn pedair blynedd rydyn ni wedi mynd o fi a fy ffrind yn unig yn defnyddio’r offer yn rheolaidd i hyd at ddeg dyn yn gweithio i ni.

Ond dydy e ddim wedi bod yn hawdd adeiladu tîm. Yn aml fe fyddwch yn canfod bod y bobl orau eisoes yn gweithio, a dyna lle mae prentis yn bwysig. Gallan nhw dreulio amser bob wythnos yn y coleg, yn dysgu pethau newydd. Ac yna pan fyddan nhw’n dod ar y safle, maen nhw’n cael rhoi cynnig ar ddefnyddio’r sgiliau ac arfer da hynny yn ymarferol. Dw i wedi dysgu y galla i fynd at CITB i ofyn am bobl sy’n mynd ati’n weithredol i chwilio am brentisiaeth, sy’n ein helpu ni ac yn eu helpu nhw i gael swydd dda ar ei diwedd. Dyna fy null i o roi rhywbeth yn ôl am y cyfle a ges i.

John standing in front of a blue shipping container

" Mae fy musnes wedi fy sefydlu i am oes "

 

Ar ddiwrnod cyffredin, rydyn ni’n cyrraedd oddeutu hanner wedi saith ac yn paratoi’r offer. Rydyn ni’n anfon y llafurwyr allan i gymysgu ac yna rydyn ni’n mynd ati i osod y briciau. Byddwn ni’n gweithio tan oddeutu hanner wedi pedwar, yn dibynnu ar sut rydyn ni’n mynd, ac yna’n cael diod gymdeithasol. Mae’r elfen gymdeithasol yn rhan bwysig ac yn ddifyr iawn os ydych chi’n hoffi’r craic. Dw i’n ei fwynhau.

Dydych chi ddim yn cwrdd ag un math o berson yn unig ar y safle. Mae pawb yno o syrfewyr i lafurwyr, o wahanol gefndiroedd, felly mae’n werth dod i adnabod pobl a dod ymlaen yn dda gyda nhw.

John in PPE sitting on bricks smiling at the camera
Mortar mix in wheelbarrow
 

Dw i wedi cael bod gweithio yn y diwydiant mor werth chweil. Rydych chi’n rhoi rhywbeth i mewn i rywbeth sy’n mynd i fyny. Mae wedi fy helpu i symud i fyny’r ysgol eiddo mewn cyfnod cymharol fyr, ac dw i’n falch fy mod i wedi adeiladu fy estyniadau fy hun. Dw i wrth fy modd yn gallu magu fy mhlant mewn cartref hyfryd a rhoi’r gorau oll iddyn nhw.

Bricklayers working on site
 

Gweithio’n galed, chwarae’n galed yw fy arwyddair i. Mae cymaint o wahanol yrfaoedd i ddewis rhyngddyn nhw, ond os canfyddwch rywbeth rydych chi’n ei hoffi, daliwch ati a gweithiwch yn galed arni – byddwch chi’n elwa arni, ac ennill mwy hefyd.

Yn cyflwyno

Wedi'i gyllido trwy fuddsoddi'r lefi CITB.
Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi ar ein gwefan. Gallwch ddysgu rhagor am gwcis yn ein Polisi Preifatrwydd.

  • en