Jordan Charters | Future Made

Mae Jordan yn rhedeg busnes paentio ac addurno gyda'i dad, a gwnaeth brentisiaeth dros bedair blynedd i ddysgu ei grefft. Mae'n addurno cartrefi, busnesau ac adeiladau newydd. Weithiau, mae'n gwneud gwaith adfer ac yn paentio arwyddion hefyd.

Paentiwr ac Addurnwr, Oedran 24

Mae Jordan yn rhedeg busnes paentio ac addurno gyda'i dad, a gwnaeth brentisiaeth dros bedair blynedd i ddysgu ei grefft. Mae'n addurno cartrefi, busnesau ac adeiladau newydd. Weithiau, mae'n gwneud gwaith adfer ac yn paentio arwyddion hefyd.

"Rwy'n ffodus iawn fy mod wedi dysgu'r sgiliau hyn."

Jordan Charters, Painter and decorator, 24

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel paentiwr ac addurnwr i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH

More About Jordan

  • Nid oedd Jordan erioed wedi meddwl am ddod yn baentiwr ac addurnwr ond, yn ystod ei brentisiaeth, teithiodd i Abu Dhabi ar gyfer Cystadleuaeth Sgiliau'r Byd a daeth yn bumed yn y byd am baentio ac addurno.

  • Mae Jordan yn treulio'r rhan fwyaf o'i amser yn sandio, yn llyfnu ac yn diogelu arwynebau. Rhan hawsaf (a chyflymaf) y swydd yw rhoi'r paent ar yr arwynebau. Mae'n gwneud hyn drwy ddefnyddio peiriannau chwistrellu a brwshis yn bennaf.

  • Y peth anoddaf am ei swydd yw ymroi i'r gwaith bob dydd. Gwnaeth ei brentisiaeth ei helpu i aeddfedu – os nad yw'n gweithio, nid yw'n cael ei dalu.

  • Y llynedd, prynodd ei fflat ei hun. Gwnaeth ei chael hi'n anodd cynilo, ond roedd yn gallu gwneud oriau ychwanegol yn y gwaith i ennill digon o arian.

  • Fel athletwr naid hir, mae'n gwneud ymarfer corff chwe diwrnod yr wythnos. Mae'n mynd i'r gampfa ar ôl gwaith ac yn cyrraedd adref tua 9pm.

Jordan Charters, Painter and decorator, 24

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel paentiwr ac addurnwr i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH