Joshua | Future Made

Yn cyflwyno

Oedran19

ProffesiwnGweithredwr peiriannau

Y rhan fwyaf balch yw gweld y cynnyrch gorffenedig

 

Bod yn weithredwr peiriannau oedd swydd fy mreuddwydion pan oeddwn i’n blentyn. Doeddwn i erioed am eistedd y tu ôl i ddesg mewn swyddfa. Roeddwn i erioed am weithio yn yr awyr agored, trwy’r amser. Doedd gen i ddim cysylltiadau yn y diwydiant, ond fe weles i gynnig swydd ac roeddwn i’n meddwl nad oedd gen i ddim i’w golli.

Fe wnes i ddeuddeg wythnos o hyfforddiant amser llawn gyda CITB. Roedd profion theori ac ymarferol. Pan ydych chi’n pasio, rydych chi’n cael cerdyn i ddangos eich bod chi’n weithredwr hyfforddedig, ac yna gallwch chi gael NVQ fel prentis. Ar ôl hynny, rydych chi’n cael cerdyn glas, ac mae hynny’n golygu eich bod chi’n weithredwr cymwys.

Joshua operating plant machinery

" Mae'n rhaid i chi fynd ati'n ddyfal a bod o ddifrif, ond mae amser i chwerthin bob amser "

 

Roedd ychydig yn frawychus ar y safle i ddechrau, ond ar ôl i chi wneud ffrindiau a dod i arfer ag ef, mae’n lle gwych i weithio. Mae’n hwyl ac yn ddiddorol iawn. Mae’n rhaid i chi fynd ati’n ddyfal a bod o ddifrif, ond mae amser i chwerthin bob amser.

Ar ddiwrnod arferol, dw i’n codi am hanner wedi pump, yn gyrru i’r gwaith ac yn cyrraedd am wyth. Yna dw i’n newid, yn troi fy nghyfarpar ymlaen, ac dw i’n cael tasg gan fy rheolwr llinell. Rwy’n dechrau wrth wneud gwiriadau cyn cychwyn a gwlyb ar y peiriant dw i’n gweithio ag ef. Gallai fod yn unrhyw beth o gloddwr neu lori dympio i luchio a theledrinwyr.

Plant machinery digging the earth
Joshua in PPE standing in front of plant machinery
 

Weithiau mae pobl hŷn, mwy profiadol yn meddwl nad ydych chi’n gwybod beth rydych chi’n ei wneud, oherwydd o gymharu â nhw rydych chi newydd ddechrau. Ond dw i wrth fy modd yn eu profi eu bod nhw’n anghywir trwy ddefnyddio fy mhen yn y gwaith. Pa gwmni bynnag rydych chi’n gweithio iddo, mae cyfleoedd bob amser i arddangos eich galluoedd. Dw i’n gobeithio treulio ychydig rhagor o flynyddoedd ar y safle ac yna dod yn hyfforddwr.

Joshua hands in pockets standing on a construction site
 

Dyn teulu ydw i, ac alla i ddim aros i brynu tŷ a chael fy mhlant fy hun. I mi, gwaith yw fy nyfodol. Mae popeth dw i’n ei wneud nawr yn gwella’r posibilrwydd o gael bywyd brafiach pan fydda i’n heneiddio.

Dw i’n falch iawn o fy swydd a’r cyfleoedd a roddwyd i mi, ac felly hefyd fy rhieni. Dwi ddim yn hoffi ymffrostio, ond dw i wrth fy modd yn siarad am fy ngwaith. Y rhan fwyaf balch yw gweld y cynnyrch gorffenedig. Rydych chi’n cyrraedd a gweld ychydig o linellau yn y ddaear ac yn mynd adref ar ôl gweld yr hyn rydych chi wedi’i gyflawni.

Yn cyflwyno

Wedi'i gyllido trwy fuddsoddi'r lefi CITB.
Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi ar ein gwefan. Gallwch ddysgu rhagor am gwcis yn ein Polisi Preifatrwydd.

  • en