Joss | Future Made

Yn cyflwyno

Oedran32

ProffesiwnSaer

Mae'n ffynnu, mae'n hwyl ac mae'n brysur

 

Mae fy musnes i’n adeiladu adeiladau ffrâm bren derw ac yn arbenigo mewn gwaith coed strwythurol. Dw i’n cyflogi oddeutu deg o bobl, yn dibynnu ar raddfa’r tasgau rydyn ni’n gweithio arnyn nhw ar y pryd.

Pan oeddwn i’n blentyn roeddwn i wrth fy modd yn adeiladu setiau offer, megis Meccano a LEGO, ac roeddwn i’n gwybod fy mod i am fod yn saer coed o oedran ifanc. Pan adawes i’r ysgol fe ges i swydd ym Mryste, a sylweddoles i’n fuan mai gwaith ffrâm derw oedd yr hyn roeddwn i am ei wneud. Cymeres i rôl mewn cwmni a oedd yn cynnig hyfforddiant gan aros yno nes i mi ddysgu’r drefn.

Joss leaning against a piece of wood looking at the camera

" Mae ein cenhedlaeth ni wir yn ymfalchïo yn eu gwaith "

 

Mae pob diwrnod yn wahanol, ond mae diwrnod arferol i mi yn dechrau oddeutu hanner wedi chwech. Dw i’n codi, mynd â fy nghi am dro, cael coffi cryf ac yna’n mynd i’r iard. Mae’r bechgyn a fi’n cael cyfarfod tîm, yn edrych dros luniadau, ac yna’n bwrw ymlaen â’n tasgau ein hunain, bob un yn gweithio ar ein rhannau unigol ein hunain o’r prosiect.

Ces i fy nenu at fframio derw oherwydd ei fod yn grefft draddodiadol sy’n defnyddio offer llaw, felly mae’n greadigol iawn – rydych chi’n siapio pethau â’ch dwylo a’ch meddwl. Gyda phob prosiect, y rhan dw i bob amser yn ei charu fwyaf yw y gallwch chi sefyll yn ôl gyda’r bobl rydych chi wedi gweithio gyda nhw a gweld beth rydych chi wedi’i wneud. Pan yw prosiect wedi’i orffen, rydyn ni i gyd yn mynd i’r dafarn i ddathlu a hel atgofion am ein gwaith caled.

Joss's dog sitting on a piece
Joss sanding a piece
 

Mae adeiladu yn ddiwydiant gwych i fod yn rhan ohono. Mae’n ffynnu, mae’n hwyl ac mae’n brysur. Dw i’n cael gwneud yr hyn dw i’n ei garu a gweithio ochr yn ochr â phobl wych, a galla i fynd â fy nghi i’r gwaith. Dw i’n mwynhau gweithio â’r offer a gyrru tryciau. Mae’n berffaith! Mae hefyd yn rhoi bwyd ar y bwrdd. Mae’n golygu y gall fy mhartner aros gartref a gofalu am fy merch. Mae gwneud y swydd hon yn golygu y gall pob un ohonon ni fwynhau bywyd da. Mae’n ffordd o fyw dw i’n ei mwynhau’n fawr, ac mae amser o hyd i chwarae golff ar y penwythnosau.

Joss standing with his dog in a field
 

Dw i ddim yn synnu pan ydw i’n derbyn ymholiadau am gyflogaeth, yn aml gan bobl dros ddeg ar hugain oed. Mae pobl am ailhyfforddi fel saer coed ar hyn o bryd ac ennill y profiad hwnnw. Mae ein cenhedlaeth ni yn ymfalchïo yn eu gwaith – mae pobl am wneud y gwaith gorau y gallan nhw ei wneud a’i rannu ag eraill.

Byddwn i’n dweud wrth rywun sydd am ddod i mewn i’r diwydiant am ganfod yr hyfforddiant gorau y gallwch chi, dysgwch gymaint ag y gallwch chi ei ddysgu, ac fe ddaw’r arian a’r hapusrwydd.Â’r swydd hon bydd gennych rywbeth y gallwch chi fynd ag ef gyda chi, hyd yn oed o amgylch y byd.

Yn cyflwyno

Wedi'i gyllido trwy fuddsoddi'r lefi CITB.
Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi ar ein gwefan. Gallwch ddysgu rhagor am gwcis yn ein Polisi Preifatrwydd.

  • en