Lauren Holland | Future Made

Fel syrfëwr tir, mae Lauren yn mesur unrhyw beth sy'n ymwneud â'r tir: ar y tir, oddi tano ac uwch ei ben. Mae'n gweithio ar safle adeiladu ac yn defnyddio offer technegol i gasglu data at ddibenion modelu adeiladu.

Syrfëwr tir, Oedran 26

Fel syrfëwr tir, mae Lauren yn mesur unrhyw beth sy'n ymwneud â'r tir: ar y tir, oddi tano ac uwch ei ben. Mae'n gweithio ar safle adeiladu ac yn defnyddio offer technegol i gasglu data at ddibenion modelu adeiladu.

"Rwyf wedi sylwi'n barod bod nifer y menywod wedi cynyddu."

Lauren Holland, Land Surveyor, Age 26

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel syrfëwr tir i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH

More About Lauren

  • Ar ôl cwblhau ei gradd mewn daearyddiaeth, nid oedd Lauren yn gwybod beth i'w wneud. Gwnaeth cynghorydd gyrfaoedd ei chyflwyno i gwmni adeiladu. Gwnaeth ychydig o brofiad gwaith, ac mae'r gweddill yn hen hanes.

  • Ers dechrau gweithio yn y diwydiant adeiladu, mae Lauren wedi sylwi bod nifer y menywod wedi parhau i gynyddu. Mae hynny'n rhywbeth y mae'n teimlo'n angerddol amdano.

  • Rydych yn dod yn ffit ar safle adeiladu! Y dyddiau hyn, mae'n cerdded dros 10,000 o gamau y diwrnod ac yn codi cyfarpar trwm yn ddidrafferth (roedd yn anodd i ddechrau).

  • Am fod Lauren bob amser wedi hoffi gwisgo dillad pert, roedd ei phenderfyniad i weithio yn y diwydiant adeiladu o ddiddordeb mawr i'w theulu. A dweud y gwir, gall y swydd hon fod yn addas i bob math o bobl.

  • Mae'n ymlacio drwy chwarae'r piano gyda'r hwyr a dal i fyny gyda ffrindiau.

Lauren Holland, Land Surveyor, Age 26

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel syrfëwr tir i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH