Lauren | Future Made

Yn cyflwyno

Oedran26

ProffesiwnSyrfëwr Tir

Dw i'n Ymgynghorydd Geo-ofodol

 

Dw i’n dirfesurydd. Mae hynny’n golygu fy mod i’n mesur unrhyw beth sy’n ymwneud â thir: arno, oddi tano, ac uwch ei ben. Dw i ar y safle ag offerynnau yn casglu’r data crai sy’n cael ei roi i mewn i’r broses fodelu. Yna mae’n cael ei anfon at benseiri a rheolwyr prosiect. Mae’n rhoi’r sicrwydd sydd arnyn nhw ei angen i fwrw ymlaen â’u swyddi.

Fe wnes i radd daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, ond erbyn y diwedd, doeddwn i ddim wir yn gwybod beth i’w wneud. Fe es i drwy ychydig o argyfwng. Dw i erioed wedi bod wrth fy modd â llosgfynyddoedd a daeargrynfeydd, felly roeddwn i’n meddwl am wneud rhywbeth i ymwneud â hynny, ond yna fe gyflwynodd cynghorydd gyrfaoedd fi i rai cwmnïau adeiladu, ac mae’r gweddill yn hanes.

Lauren standing in a field next to surveying

" Bydda i'n cerdded ar y safle gyda grwp o fechgyn, ac fi sy'n arwain y tîm "

 

Fe wnes i brofiad gwaith ac yna fe ddysges i yn y swydd gydag uwch syrfewyr. Mae pum mlynedd wedi mynd heibio, ac dw i wedi caru pob dydd ers hynny. Mae cymuned mor wych o fewn y diwydiant. Ydy, mae dan ddylanwad dynion i raddau helaeth ond mae pawb mor gyfeillgar. Ac Dw i eisoes wedi sylwi bod nifer y menywod wedi cynyddu. Yn aml, bydda i’n cerdded ar y safle gyda grŵp o fechgyn, ac fi sy’n arwain y tîm. Mae’n herio canfyddiadau ar unwaith.

Mae hyd yn oed fy nheulu fy hun wedi’u cyfareddu gan yr hyn dw i’n ei wneud ac yn meddwl fy mod i’n wirioneddol ddewr. Roedden nhw’n synnu pan ddywedes i wrthyn nhw am yr yrfa roeddwn i wedi’i dewis. Dw i wrth fy modd â gwisgoedd tlws, a doedden nhw ddim yn gallu fy nychmygu i mewn dillad llachar. Ond mae gen i stori gyffrous i’w hadrodd iddyn nhw bob amser.

Lauren working with surveying equipment
Wild flowers in a meadoe
 

Dw i’n treulio’r rhan fwyaf o’r boreau ar y safle, ac yna ar ôl cinio, dw i’n mynd i’r swyddfa ac yn ysgrifennu adroddiadau. Ond gallwch weithio gartref, sy’n wych os oes gennych blant. Mae’n golygu y gallwch chi ffitio pethau eraill o amgylch gwaith. Dw i’n hoff iawn o gerddoriaeth. Dwi wrth fy modd yn chwarae piano, ac dw i’n tueddu i wneud hynny pan gyrhaedda i adref o’r gwaith. Dw i hefyd yn cystadlu mewn saethu colomennod clai. Ar ddyddiau Gwener, yn aml dw i’n cychwyn yn gynnar er mwyn i mi allu gadael yn y prynhawn i fynd i gystadleuaeth.

Yn bwysicaf oll, dw i’n teimlo bod fy ngyrfa ar gynnydd. Dw i’n mynd i ddigwyddiadau rhwydweithio ac mae gen i lawer o hyder nawr. Dw i am wneud mwy o waith geo-ofodol a datblygu busnes a gweithio’n uniongyrchol gyda chleientiaid, ond dw i byth am golli fy sgiliau ar y safle.

Lauren standing on a tree stump in a meadow
 

Mae hwn yn ddiwydiant cyflym, wedi’i seilio ar dechnoleg, ac mae’n wych bod yn rhan ohono. Mae hi mor cŵl gweld y nenlinell yn newid drwy’r amser. Ac dw i mor falch fy mod i’n paratoi’r ffordd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol trwy fynd i mewn i ysgolion i siarad am fy ngyrfa. Os galla i annog un myfyrwraig neu fenyw ifanc, yna mae’n werth chweil.

Yn cyflwyno

Wedi'i gyllido trwy fuddsoddi'r lefi CITB.
Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi ar ein gwefan. Gallwch ddysgu rhagor am gwcis yn ein Polisi Preifatrwydd.

  • en