Mimi-Isabella Nwosu | Future Made

Mae Mimi'n rheoli'r broses o brofi deunyddiau ar safleoedd adeiladu. Mae wedi gweithio ar briffyrdd, pontydd, adeiladau, twneli a meysydd awyr. Nid yw'r un diwrnod yr un fath, gan ei bod naill ai'n gweithio mewn labordy, ar safle adeiladu neu yn y swyddfa.

Peiriannydd Deunyddiau Cynorthwyol, Oedran 25

Mae Mimi'n rheoli'r broses o brofi deunyddiau ar safleoedd adeiladu. Mae wedi gweithio ar briffyrdd, pontydd, adeiladau, twneli a meysydd awyr. Nid yw'r un diwrnod yr un fath, gan ei bod naill ai'n gweithio mewn labordy, ar safle adeiladu neu yn y swyddfa.

"Rwy'n hoff iawn o ddysgu ac nid wyf byth yn stopio dysgu fel peiriannydd."

Mimi-Isabella Nwosu, Assistant Materials Engineer, Age 25

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel peiriannydd deunyddiau i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH

More About Mimi-Isabella

  • Ni lwyddodd Mimi i gael y graddau i astudio meddygaeth yn y brifysgol. Felly, cofrestrodd i wneud cwrs nad oedd yn ei hoffi o gwbl. Gwnaeth ffrind ei gwahodd i ddosbarth peirianneg ac, ar ôl siarad â'r darlithydd, trosglwyddodd i astudio ar gyfer gradd mewn peirianneg sifil.

  • Yn ystod ei chyfnod yn y brifysgol, gwnaeth leoliad gwaith a barodd 16 mis gyda chwmni adeiladu. Roedd yn hoff iawn o allu dweud 'Gweithiais ar hwnna' ar ôl i brosiect ddod i ben.

  • Mae wedi profi deunyddiau yn orsaf newydd Tottenham Court Road ar gyfer Llinell Elisabeth yn Llundain. Yn ddiweddar, mae wedi bod yn cymryd samplau o dyllau turio mewn maes awyr ac yn cofnodi faint o bwysau y gall y tir eu cynnal cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau.

  • Gall peirianwyr cynorthwyol ennill rhwng £30,000 a £40,000 y flwyddyn. Yn y pen draw, gallai Mimi fod yn ennill £70,000 y flwyddyn neu fwy.

  • Hyd yn oed fel prentis, gwnaeth ei chyflog ei helpu i deithio. Mae wedi bod i Bali, Maleisia, Gwlad yr Iâ a ledled Ewrop.

Mimi-Isabella Nwosu, Assistant Materials Engineer, Age 25

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel peiriannydd deunyddiau i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH