Tom Glover | Future Made

Mae Tom yn ddylunydd gyda chymorth cyfrifiadur. Mae'n defnyddio gwybodaeth gan benseiri a pheirianwyr i greu modelau 3D o strwythurau ac adeiladau ar gyfrifiadur. Ar hyd y ffordd, mae'n gwneud llawer o waith rhaglennu a chodio hefyd.

Dylunydd gyda Chymorth Cyfrifiadur, Oedran 23

Mae Tom yn ddylunydd gyda chymorth cyfrifiadur. Mae'n defnyddio gwybodaeth gan benseiri a pheirianwyr i greu modelau 3D o strwythurau ac adeiladau ar gyfrifiadur. Ar hyd y ffordd, mae'n gwneud llawer o waith rhaglennu a chodio hefyd.

"Roedd cymryd syniad a'i ddod yn fyw yn gyffrous."

Tom Glover, CAD Engineer, Age 23

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel dylunydd gyda chymorth cyfrifiadur i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH

More About Tom

  • Yn yr ysgol, roedd Tom yn hoffi defnyddio cyfrifiaduron i greu ac argraffu dyluniadau 3D. Mae bob amser wedi hoffi tynnu lluniau, ac mae dylunio gyda chymorth cyfrifiadur yn ei alluogi i gael ei luniau allan o'i feddwl ac i'r byd go iawn.

  • Roedd Tom am fod yn bensaer, ond nid oedd yn hoffi'r syniad o astudio am saith mlynedd i gymhwyso. Felly, chwiliodd am swydd dylunydd gyda chymorth cyfrifiadur yn lle, am fod modd iddo weithio gydag adeiladau a thynnu lluniau technegol o hyd fel rhan o'r swydd honno.

  • Gwnaeth brentisiaeth ar ôl gadael yr ysgol, ac roedd yn gallu dysgu'r holl sgiliau angenrheidiol wrth ei waith. Gwnaeth ei gyflogwr ei helpu i ennill cymhwyster BTEC cyn cael swydd llawn amser.

  • Gall dylunwyr gyda chymorth cyfrifiadur iau, fel Tom, ennill rhwng £20,000 a £30,000 y flwyddyn. Gallai uwch-ddylunwyr gyda chymorth cyfrifiadur fod yn ennill £40,000 y flwyddyn neu fwy.

  • Ar hyn o bryd, mae Tom yn byw gyda'i ffrind gorau (sy'n gosod ceginau), ond mae'n cynilo i brynu ei dŷ cyntaf ac yn gobeithio symud i mewn i'w lle ei hun cyn bo hir.

Tom Glover, CAD Engineer, Age 23

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel dylunydd gyda chymorth cyfrifiadur i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH