Verse Abudar | Future Made

Mae Verse yn radd-brentis sy'n adnewyddu Oriel Genedlaethol yr Alban. Mae'n cydweithio â syrfewyr, penseiri a dylunwyr, yn rheoli isgontractwyr, yn gwneud gwiriadau iechyd a diogelwch ac yn monitro cynnydd wrth adeiladu.

Peiriannydd ar Radd-Brentisiaeth, Oedran 21

Mae Verse yn radd-brentis sy'n adnewyddu Oriel Genedlaethol yr Alban. Mae'n cydweithio â syrfewyr, penseiri a dylunwyr, yn rheoli isgontractwyr, yn gwneud gwiriadau iechyd a diogelwch ac yn monitro cynnydd wrth adeiladu.

"Ni alla' i ddweud digon o bethau da am brentisiaethau."

Verse Abudar, Graduate Apprentice Engineer, Age 21

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel peiriannydd sifil i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH

More About Verse

  • Erbyn diwedd gradd-brentisiaeth Verse, bydd ganddo bedair blynedd o brofiad gwaith, yn ogystal â gwybodaeth dda am theori peirianneg, a bydd yn gallu cyflwyno ceisiadau am swyddi lefel uwch.

  • Mae'n hoff iawn o weld yr hyn y gall pobl ei greu drwy gydweithio ar safle adeiladu. Mae gwybod ei fod wedi gadael ei ôl ar brosiect a fydd yn effeithio ar fywydau pobl eraill yn rhoi boddhad iddo.

  • Mae ei brentisiaeth yn un llawn amser ond, ar ddydd Gwener, mae'n gwneud gwaith cwrs gartref neu yn y llyfrgell. Dyma'r unig ddiwrnod o'r wythnos pan nad oes rhaid iddo effro am 6am – nid eich myfyriwr cyffredin.

  • Mae gradd-brentisiaid yn ennill rhwng £17,000 a £22,000 y flwyddyn. Gallai cyflog Verse godi £10,000 y flwyddyn ar ôl iddo raddio.

Verse Abudar, Graduate Apprentice Engineer, Age 21

Gwybodaeth am fywyd yn y diwydiant adeiladu

Bywyd fel peiriannydd sifil i'w weld yn dda? Ymchwilia i'r rôl ymhellach, a darganfydda sut i ymuno â'r diwydiant.

RHAGOR O WYBODAETH