Vishnu | Future Made

Yn cyflwyno

Oedran21

ProffesiwnFforman Safle

Dw i hefyd wrth fy modd â hyblygrwydd fy swydd

 

Gwaith yw’r hyn dw i’n ei garu. Mae’n ymwneud â chael hwyl a’i fwynhau. Roedd fy nheulu’n disgwyl imi wneud fy Safon Uwch a dod yn feddyg neu’n gyfrifydd, ond nid dyna roeddwn i am ei wneud. Roeddwn i am brofi y gallwch chi gael ffordd o fyw dda yn gwneud rhywbeth arall.

Ar ôl cyfnod byr yn y coleg, nad oeddwn i wedi’i fwynhau, dechreues i ar waelod yr ysgol fel llafurwr. Mae pobl yn meddwl ei bod hi’n swydd fudr, ond pan ewch chi i mewn iddi, rydych chi’n gweld bod cymaint o gyfleoedd ar gael i chi. Felly, dechreues i archwilio fy ngalluoedd.

" Dw i'n credu os ydych chi eisiau rhywbeth ddigon, mae yn eich dwylo chi i sicrhau y bydd yn digwydd "

 

Yn yr ysgol, roeddwn i’n meddwl y gallwn i fod yn drydanwr, ond dywedodd fy nhad fod gwaith saer yn sgil dda, arbenigol ac yn ymarferol hefyd – yn ogystal â bod yn dda ar gyfer y farchnad swyddi. Es i i’r coleg gan wneud ychydig o bopeth, ond roedd gwaith saer yn sefyll allan, felly es i amdani. Pan oedd yr amser yn iawn, rhoddodd fy ngaffer fwy o gyfrifoldebau imi gan fy estyn i ymhellach.

Desk with stationary on top of plans
Anjali and
 

Rwy’n dyfalu mai’r hyn oedd yn poeni fy nheulu oedd fy mod i’n gallu gwneud mwy ac na fyddwn i’n gwireddu fy ngwerth, ond mae fy nghalon erioed wedi bod yn y diwydiant adeiladu, ac dw i’n credu os ydych chi eisiau rhywbeth ddigon, mae yn eich dwylo chi i sicrhau y bydd yn digwydd.

Ar hyn o bryd dw i’n gweithio ym musnes ein teulu, ochr yn ochr â fy chwaer. Mae wedi adeiladu ein perthynas, ac rydyn ni’n ymddiried yn ein gilydd i wneud y gwaith yn gywir.

 

Dw i’n teimlo bod gen i ddyfodol disglair. Pwy a ŵyr pa gyfleoedd y bydd y diwydiant yn eu hagor i mi. Nawr, dw i’n edrych y tu hwnt i rolau ar y safle i rai wedi’u seilio yn y swyddfa, gan ddysgu rhagor am y busnes. Ar hyn o bryd dw i’n fforman safle, sy’n cynnwys gofalu am y tîm, gwirio deunyddiau a sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth ac yn brydlon. Dw i’n dal i fod yn saer wrth fy nghrefft, a dyna lle mae fy nghalon, ond dw i hefyd wedi dychwelyd i’r coleg i wneud cwrs rheoli. Dw i’n credu’n gryf mewn gweithio’n galed a gweithio’ch ffordd i fyny.

Dw i hefyd wrth fy modd â hyblygrwydd fy swydd. Mae amser rhydd gyda’r nos yn golygu y galla i ddilyn fy nghariad arall – pêl-droed. Os oedd rhaid i mi ddewis rhwng y ddau? Adeiladu, heb os nac oni bai.

Ar ddiwedd y dydd, dw i’n brawf y gallwch chi gamu i ffwrdd o’r ystrydebau, neu y tu allan i ddisgwyliadau pobl a chael gyrfa hapus, lwyddiannus o hyd. Mae adeiladu yn gwneud hynny i mi.

Yn cyflwyno

Wedi'i gyllido trwy fuddsoddi'r lefi CITB.
Rydym yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad gorau i chi ar ein gwefan. Gallwch ddysgu rhagor am gwcis yn ein Polisi Preifatrwydd.

  • en